Munka folkhögskola i nordvästra Skåne Munka Folkhögskola

Kurser
Kursinnehåll läsåret 20/21

Observera att kursinnehållet skiftar från år till år! Nedanstående är vad vi gör detta läsår och nästa läsår kommer det troligtvis att se lite annorlunda ut. Inget läsår är alltså det andra likt, vilket har bidragit till att många av våra kursdeltagare att söka sig till Akademi 55+ flera år i rad.

Det går inte att välja bort enstaka ämnen.

Datorkunskap
Vi lär oss vad datorn, mobiltelefonen, surfplattan och Internet kan användas till. Läses i mindre grupp. Vi diskuterar och lär oss även vad det digitala samhället för med sig.

Historia och samhälle
En vandring genom historiens sekler, där vi får ta del av avgörande ögonblick i mänsklighetens historia och samhällsutveckling.

Natur & miljö
Vi är ute och vandrar i naturen och lär oss mer om djuren och växterna som vi träffar på. Läses koncentrerat under en eftermiddag i augusti-oktober och februari-juni.

Natur och hälsa
I detta ämne fördjupar vi oss i varför vi mår bra av naturen. Vad är det egentligen som får oss att må bra där ute i det gröna? Varför får vi så goda effekter på just stressrelaterad ohälsa? Naturligtvis sker delar av undervisningen ute i natur  och trädgård.

Fotografi
Vi arbetar med konstformen digital fotografi.

Konstföreläsning
Sker digitalt online. En bredd av föreläsare berättar om sin och andras konst ur olika perspektiv. Vi diskuterar föreläsningen efteråt, även det online.

Demokratins och folkbildningens idé och kultur
En fördjupning om det demokratiska samhället och principerna. Vi diskuterar värdegrunder och undersöker demokratin lite närmare. Vi undersöker den svenska folkbildningens särart och historia och dess vikt för den svenska demokratin.

Socialantropologi
Vi får en introduktion i begreppet kultur och bekantar oss med folkslag från olika delar av världen.