Munka Folkhögskola

KurserAkademi 55+

Varför ska jag studera på folkhögskola?
Det är sedan länge känt att pensioneringen inte innebär slutet på en karriär utan starten på en ny. Här på folkhögskolan i Munka Ljungby har vi, som hälsofrämjande skola, tagit fasta på detta och söker kursdeltagare i mogen ålder som vågar och vill ge sig ut på nya kunskapsfärder.


    1 år, 2 dagar i vecka, från kl: 8:30 till ca kl. 15:00
    Målgrupp: alla 55+, som har tid och möjlighet att komma till folkhögskolan på dagtid
    Kostnader:kostnadsfri undervisning, men du betalar en serviceavgift på 980/läsår. Studiebesök och arbetsmaterial bekostar du själv

Roger Sjunner
Kursansvarig 55+
Tfn vx 0431-43 20 10
Roger Sjunner
Kursansvarig 55+
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 22 75
roger.sjunner(a)munkafolkhogskola.se

Nytt för läsåret 2018/2019 är att vi startar två klasser för Akademi 55+, mot tidigare bara en klass.
Upplägg och utformning för den nya klassen är ännu på planeringsstadiet, men det kommer i alla fall att innebära större chans för den sökande att bli antagen.
Nytt är även ett något annorlunda schema, med fler och kortare pass. Skoldagen blir alltså mer varierad än tidigare.
Undervisningen kommer att förläggas på två dagar i veckan; den ena terminen på måndag och onsdag, och den andra terminen på tisdag och torsdag.
Detta eftersom vi kommer att ha två grupper, och vill skapa så stor rättvisa grupperna emellan som möjligt

Målgrupp
Alla 55+, som har tid och möjlighet att komma till folkhögskolan på dagtid.

Upplägg
Vi vänder oss till dig som vill och kan gå två dagar i veckan under två terminer.

Det går inte att välja bort ämnen.

Urval
Ansökningar till Akademi 55+ prioriteras i den ordning de kommer in, så att den som söker först har högst prioritet. Den som har gått ett eller flera läsår tidigare har automatiskt lägre prioritet än den som söker för första gången.
Antagningsbesked skickas ut i mitten av juni 2018.

Sista ansökningsdatum
Sista ansökningsdatum var den 8:e juni 2018. Vi öppnar för ansökan igen under våren 2019. Välkommen med din ansökan då!


Innehållspresentation läsåret 2017/18


Datorkunskap
Vi lär oss vad datorn och Internet kan användas till. Läses i mindre grupp under höst- eller vårterminen.

Litteratur

Historia och samhälle
En vandring genom historiens sekler, där vi får ta del av avgörande ögonblick i mänsklighetens historia och samhällsutveckling.

Miljötema

Natur & miljö
Vi är ute och vandrar i naturen och lär oss mer om djuren och växterna som vi träffar på. Läses koncentrerat under torsdagseftermiddagarna i augusti-oktober och februari-juni.

Keramik - valfritt


Kostnad
Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en serviceavgift på 980:- per läsår. Studiebesök och arbetsmaterial bekostar du själv.

Kurstid
Undervisningen är förlagd till två dagar i veckan. Ena dagen kl. 0845-1500; andra dagen kl. 0845-1530 eller kl. 0845-1630. Undervisningen pågår under hösten från vecka 33 t o m vecka 51 samt under våren från vecka 2 t o m vecka 23.