KurserAllmän kurs – grund

Nu har du som saknar ett slutbetyg från grundskolan, eller som behöver träna mer svenska, möjlighet att studera på grundnivå - från och med höstterminen 2018 startar vi Allmän kurs på grundnivå.

    grundnivå, 1-2 år
    alternativ till komvux
    möjlighet att bo på skolans internat
    CSN berättigad
    Kostnader: kostnadsfri undervisning, men du betalar ca 2.500/år för kurslitteratur och kopierat material, en serviceavgift på 1.600/år samt kostnader för eventuella studieresor


Anita Söderstjerna
linjeledare, Tfn vx 0431-43 20 10
Anita Söderstjerna
Linjeledare Allmän kurs
Lärare i svenska och engelska
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 22 74
anita.soderstjerna(a)munkafolkhogskola.se
Hos oss läser du de ämnen som krävs för att få grundskolekompetens. Du studerar svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Arbetet till viss del är tematiskt och ämnesövergripande upplagt. Du använder datorer som en naturlig del av studierna på Allmän kurs, och får på så sätt grundläggande datorkunskap.

Vi lägger stor vikt vid det svenska språket, och på kursen utvecklar du din studieteknik. Du får också träna på din förmåga att planera och organisera dina studier, enskilt och i samarbete med andra deltagare. På folkhögskolan används prov endast undantagsvis.

Förkunskapskrav: Ej avslutad grundskola eller godkänt på SFI D eller motsvarande.

Efter avslutade studier på grundnivå har du möjlighet att fortsätta dina studier på gymnasienivå, till exempel på vår folkhögskola.

Vårt upplägg
• Kursen har bara lärarledda lektioner
• Studiegruppernas storlek gör att lärarna har tid för var och en
• Varje kursdeltagare har en mentor som med kontinuerliga samtal följer upp hur det går med studierna utifrån en individuell studieplan
• Arbetet är till viss del tematiskt och ämnesövergripande upplagt
• Allmän kurs har sammanhållen skoldag utan håltimmar, med lektioner måndag-torsdag 08.45-15.00, fredagar 08.45-12.00.

Förmågan att samarbeta spelar stor roll i såväl fortsatta studier som arbetslivet. Därför får du många tillfällen att träna detta under din folkhögskoletid.

Behöver du vägledning om framtida karriär- och studieväg så har du tillgång till vår studie- och yrkesvägledare.

Pedagogiska stödåtgärder
För dig som har läs-och skrivsvårigheter/dyslexi eller matematiksvårigheter, erbjuder vi såväl extra lärarstöd som tillgång till kompensatoriska datorstödda hjälpmedel.

Bo och äta på skolan
Vi har ett internat med ca 45 platser. Du kan välja rum med olika standard. Läs mer om internatet och vad det kostar bo och äta.

Ekonomi
Studier på allmän kurs är CSN-berättigade. Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar för kurslitteratur och kopierat material, ca 2 000: - per år. Kostnader för eventuella studieresor betalar du också för, liksom en serviceavgift på 1 600: -/år.

Ansökan och antagning
Du som fyller minst 18 år under det kalenderår som studierna påbörjas är välkommen att söka. Vi har antagning både till höst- och vårtermin.

Vi har löpande antagning fram till kursstart i mån av lediga platser, men skicka in din ansökan så tidigt som möjligt för att öka dina chanser att komma in. Ansök här, vill du hellre fylla i ansökningsblankett på papper hittar du den här.

Tillsammans med din ansökan ska du alltid skicka med kopia på ditt senaste skolbetyg, arbetsintyg samt ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill studera på folkhögskola.

Du kan läsa mer om antagning och urval här.

OBS! En korrekt ifylld ansökningshandling kan vi behandla snabbt! Besked om antagning skickas ut så snart vi behandlat din ansökan.