Munka Folkhögskola

KurserInfo om ansökanFotoskolan Munkas avgångsutställning, Lättare än luft, består av nio individuella fotoserier....

Läs mer här Lättare än luft

Nu händer det: Fotoskolan Munkas egna version av konstrundan - ​KONSTPYSKOS!

Påskutställning Söndag den 1/4 och måndag 2/4 på Munka folkhögskola kl 11-16

ELEVARBETEN

Vissa av Fotoskolans elever har egna hemsidor, bloggar, Instagram och Facebook konton där de visar sina arbeten,

(fotografi av Nikki Rosenberg)


FOTOSKOLANS MANIFEST- våra 10 budord
Ett resultat från en av uppgifterna i Maria Wergers textkurs.

1. Du skall icke fotografera i JPEG-format
2. Du skall icke förfara vårdslöst med din externa hårddisk
3. Du skall icke ha andra redigeringsprogram än photoshop vid din sida
4. Du skall icke ge vika för frestelsen att köpa ett 64-GB minneskort
5. Du skall icke knuffas i mörkrummet
6. Du skall icke glömma bort att skicka in normbilderna eller studera-mera-uppgiften i tid
7. Du skall icke storma in i mörkrummet utan att knacka
8. Du skall icke tvinga skrivaren att skriva ut om den inte vill skriva ut
9. Du skall icke orsaka översvämning i framkallningsvasken
10. Du skall icke känna begär till din nästas kamera, portabla blixtar eller åsna.

Porträtt

Vad är ett porträtt?Döden, minne, spegel, fånga en personlighet, en del av kroppen, ansiktet, avbild, profil, förmedla en känsla, tolkning, ge ut en person, studium och punktum, närbild, olika avstånd, ego, bekräftelse, kontrollerat, poserat, iscensatt, konstnärligt, dokumentärt, berättande, berättelse om en viss tid, självporträtt, en människas historia, möte, yttre och inre dimension, representation, representation av en individ, representation av en grupp, ljus, själ, människa, status, lättillgängligt, fånga ögonblick, makt: fotograf – modell, fotografens påverkan, registrering, propaganda, intimt, subjekt, objekt, miljö/plats/bakgrund, attribut/rekvisita, litterärt porträtt, identitet, drömbild/idealbild, objekt/sak, övervakning. Min bild av dig. Fotoskolans kurs Porträtt pågick under perioden 7 november – 5 december 2016 med Nygårds Karin Bengtsson. Bilderna som visas i galleriet är från kursens slutuppgift på temat ”Jag minns…”

 Upp

Konstnärlig fotografi

Konstnärlig fotoutbildning för dig som vill fördjupa dina fotografiska kunskaper och ditt personliga bildspråk. Vi vänder oss till dig som har ett stort intresse för fotografi och bild, och söker en avancerad fotografisk utbildning. Fotoskolan Munka delar lokaler med Konstskolan Munka, och en del av undervisningen är gemensam för foto och konst.


 Upp


Varför
Mitt personliga bilduttryck – Dokumentera, våga vara vaken, bli en uppmärksam människa – Skapa bilder som berättar och beröra – Grunden, basen, få verktygen på plats – Konstnärlig utveckling – Beviset – Hitta historierna, berätta historierna – Lev med fotografi – Öppna ögonen, bevaka ögonblicket – Ta fotointresset på allvar – Sanning och förbannad dikt – Att förföra – Kontrollera tekniken – Sätta bilderna i ett sammanhangang – Experimentet – Arbeta seriöst och kreativt med fotografi – Professionell utrustning – Ta reda på vad bilden betyder – Nyfikenhet – Hårt arbete, arbete föder idéer – Jag var här, glöm mig inte

Inträdesskrav
Inga förkunskaper krävs för att söka till Fotoskolan Munka. Som utgångspunkt för Fotoskolans antagning ligger arbetsproverna och det personliga brevet. Antagningsprocessen bygger på diskussioner kring de ansökningar som inkommit i rätt tid. Vi letar efter ambition, egensinnighet och ett djupt intresse för fotografi och konst. Vid urvalet är grundläggande kunskaper i fotografisk teknik och bildskapande meriterande.

Mål
Utbildningen är mycket lämplig som förberedelse för vidare studier inom fotografi och konst. Utbildningen är även lämplig som förberedelse för yrkesarbete inom den fotografiska sektorn som exempelvis fotoassistent.

Kursinnehåll
Du arbetar både med egna fotografiska projekt och med tematiska uppgifter. Du kommer att utveckla din förmåga att arbeta projektinriktat både självständigt och i grupp. Undervisningen består av verktygskurser i digital bildhantering, mörkrumsarbete, ljuslära, studio- och kamerateknik. Vi arbetar med professionell utrustning och på Fotoskolan kan du arbeta både helt analogt och helt digitalt i olika format. Du får träning i att presentera dina egna arbeten i form av utställningar, portfolios och projektbeskrivningar. Stor vikt läggs på bildsamtal och bildanalys och att utveckla ditt personliga bildspråk. I kursen ingår också foto- och konsthistoria.

Arbetsformer
Studierna bedrivs på heltid. Den lärarledda tiden är upplagd i form av workshops, föreläsningar, enskilda uppgifter och grupparbeten. Utöver den lärarledda undervisningen förväntas du arbeta lika mycket på egen hand. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på ditt praktiska arbete, där du får hjälp och stöd genom handledning och redovisningar. I utbildningen ingår praktikperiod samt längre och kortare studieresor och utställningsbesök. Ateljéer och verkstäder är tillgängliga även under kvällstid och helger. Alla lärare som undervisar på Fotoskolan är aktivt yrkesutövande konstnärer eller fotografer.
Gruppen
På fotoskolan Munka blir du en del av en grupp. Du får möjlighet att arbeta tillsammans med andra som också brinner för fotografi. Det finns alltid någon att diskutera bild med eller få praktiska tips av. De gemensamma samtalen om fotografi och konst är en viktig del av undervisningen som övar upp din analytiska förmåga. Kritisera, experimentera och skapa debatt. I ett nätverk. Med skyddsnät.

Ekonomi
Studier på Fotoskolan berättigar dig till studiemedel på gymnasial nivå. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 5 000:-/läsår för obligatoriskt arbetsmaterial samt en serviceavgift på 1 600:-/år. Övrigt arbetsmaterial och studieresor bekostar du själv.

Ansökan till Fotoskolan Munka

Ansökan till läsåret 2018-2019
Kursstart 15 augusti 2018
Skicka en digital ansökan här
Ladda ner ansökningsblanketter här

Antagningsprocess
Vi kräver inga förkunskaper till Fotoskolan. Som utgångspunkt för Fotoskolans antagning ligger dina arbetsprover och ditt personliga brev. Antagningsprocessen bygger på diskussioner kring de ansökningar som inkommit i rätt tid. Vid vår bedömning av arbetsproverna letar vi efter ambition samt ett intresse för det fotografiska språket och hantverket. Vid urvalet är grundläggande kunskaper i fotografisk teknik och bildskapande meriterande. Vi kallar ett antal av de sökande till intervju tisdagen den 20 juni. Observera att intervjun är obligatorisk och en del av din ansökan. Därefter görs den definitiva antagningen och en reservlista.

Ansökan
Ansökan och arbetsprover skall vara skolan tillhanda eller poststämplade senast den 31 maj 2018. Ansökan till Fotoskolan görs enklast webbbaserat genom att skapa ett användarkonto på Folkhögskolornas Mina Sidor i SchoolSoft. I programmet går du därefter vidare och väljer skola, läsår och HT, välj sen utbildning, Fotoskolan. Fyll i alla uppgifter och ladda upp följande dokument:

 • ett personligt brev om vem du är och varför du söker och vilka mål du har
 • ett personbevis
 • dina utbildningsbetyg/intyg
 • anställningsbetyg/intyg
 • ett foto av dig själv

 • Arbetsprover
  Förutom din ansökan ska du ladda upp tio arbetsprover samt en verkförteckning, där du ska ange titel, mått och teknik på dina arbeten. Varje arbetsprov kan bestå av en eller flera bilder. Utöver de valfria bilderna skall du också lämna in ett arbete bestående av tre till fem bilder på ett givet tema. Årets tema är HÅR. Sortera bilderna i de olika mapparna på ansökningssidan (1–9, fria arbeten, 10, HÅR). Dina bilder ska namges så här: dittnamn_mappnr_nr. Vi godtar följande filformat:
 • bilder: PDF, JPG
 • filmer: MOV, AVI, MPG4

 • Maxlängd för filmverk är 3 minuter.
  Det är möjligt att ändra och byta ut arbetsprover fram till sista ansökningsdatum 31/5 2018.

  Arbetsprover kan också sändas per post och poststämplas senast den 31/5. Du kan välja att skicka in bilderna som utskrifter. Skriv namn på baksidan av varje bild samt vilken av serierna den tillhör. Ingen utskriven bild får överstiga formatet A3. Arbetsproverna kan sändas tillbaka per post mot postförskott, ange detta i ansökningshandlingen i så fall. För inlämnade arbetsprover ansvaras ej. Prover som skall sändas tillbaka per post skickas senast under vecka 26.

  Antagningsprocess
  Som utgångspunkt för Fotoskolans antagning ligger dina arbetsprover och ditt personliga brev. Antagningsprocessen bygger på diskussioner kring de ansökningar som inkommit i rätt tid. Vid vår bedömning av arbetsproverna letar vi efter ambition samt ett intresse för det fotografiska språket och hantverket. Vid urvalet är grundläggande kunskaper i fotografisk teknik och bildskapande meriterande. Vi kallar ett antal av de sökande till intervju onsdagen den 20 juni. Observera att intervjun är obligatorisk och en del av din ansökan. Därefter görs den definitiva antagningen och en reservlista.

  Frågor
  Linjeledare David Skoog   070-8455674,   david.skoog(a)munkafolkhogskola.se
  Linjeledare Maria Werger   072-5609219,   maria.werger(a)munkafolkhogskola.se