Munka Folkhögskola

KurserHälsocoach – vi ger mer!

Yrkesinriktad utbildning (1,5 år)

Ansökning till utbildning med start ht 2019 öppnar i början på januari och är öppet till 15 april.
Du kan ansöka digitalt här


Nu kan du boka Massagetid!
Från och med onsdag den 27/2 kommer Hälscoacherna på Munka Folkhögskola erbjuda Svensk klassisk massage.
Massagen är en del av utbildningspraktiken.
Du kan boka här


Vi är stolta över att erbjuda en hälsoutbildning på 3 terminer. En bred och innehållsrik utbildning som ger dig färdigheter, kunskaper och kompetens till att möta utmaningarna inom hälsobranschen.

    3 terminer, heltid, yrkesinriktad utbildning
    möjlighet att bo på skolans internat
    certifierad personlig tränare, certifierad kostrådgivare, stresscoach, massör
    Kostnader:kostnadsfri utbildning, men du betalar 2.400/kurs (3 terminer) för obligatorisk arbetsmaterial samt en serviceavgift på 800/termin
Jarno Varesmaa
Linjeledare Hälsocoachutbildningen
Tfn vx 0431-43 20 10
Jarno Varesmaa
Lärare Hälsocoachutbildningen
Tfn vx 0431-43 20 10
jarno.varesmaa(a)munkafolkhogskola.se
Andreas Carlson
Linjeledare Hälsocoachutbildningen
Tfn vx 0431-43 20 10
Andreas Carlson
Linjeledare Hälsocoachutbildningen
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-222 59 76
andreas.carlson(a)munkafolkhogskola.se
Susanne Danielsson
Linjeledare Hälsocoachutbildningen
Tfn vx 0431-43 20 10
Susanne Danielsson
Linjeledare Hälsocoachutbildningen
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-222 59 76
susanne.danielsson(a)munkafolkhogskola.se
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med att motivera andra till en hälsosam och hållbar livsstil. Den ger goda verktyg för att arbeta med hälsocoachning på individ- och gruppnivå samt en användbar kunskapsorientering kring hälsoutveckling på organisationsnivå.

Kursinnehåll
Kursen är uppbyggd kring övergripande ämnen som: coachning, anatomi, fysiologi, psykologi, kommunikation, kost- och näringslära, friskvård och folkhälsa, hälsoarbete, fysisk aktivitet och träningslära samt projektkunskap.

Inom dessa ämnesområden ryms olika delkurser som ger såväl teoretisk kunskap som praktisk färdighet för ett yrke inom friskvård- och hälsosektorn. Du kan bli personlig tränare, kostrådgivare, stresscoach, hälsoinspiratör, och föra motiverande samtal kring stress- och livsstilsvanor.


På vår utökade utbildning blir du:

Utbildningen till personlig tränare ger kompetens att på bred front och utifrån ett hälsofrämjande perspektiv coacha och vägleda människor i grupp eller enskilt till att utveckla och bibehålla en fysisk funktionell förmåga med avseende på styrka, kondition, motorik och rörlighet. Specifik kompetens för att vägleda äldre/seniorer ingår. Stort fokus läggs på praktiska moment där både teknikinlärning, analys och ledarskap ingår.

Utbildningen till kostrådgivare ger kompetens att motivera människor enskilt eller i grupp till förändringar av kosthållningen. Specifik kompetens kring sambanden mellan kost, fysisk aktivitet och hälsa. Målet är att kursdeltagaren kan ge individanpassade kostråd, samt hålla föredrag kring kost med olika inriktningar.

Utbildningen till stresscoach ger kompetens att identifiera orsaker till stress samt vägleda individer till en stressförebyggande livsstil. Specifika kunskaper kring självkänsla och självförtroende ger förutsättningar till att stödja individer kring stresshantering i vardagslivet. Vi ser på stress utifrån människans biologi och evolution och studerar relevanta hormoners fysiologiska effekter. Kännedom om naturens inverkan på mental hälsa samt Naturunderstödd Rehabilitering(NUR) ingår.Kurser som ingår utanför basämnena är diplomerad massör samt personlig utveckling (PUC). Kunskaper inom eget företagande och entreprenörskap ingår också.

Certifierad Kostrådgivare och Personlig tränare

Utbildningen ger dig möjlighet att utifrån Branschrådet för hälsa – folkhögskolor i samverkans gemensamt upprättade kvalitetskrav bli certifierad Kostrådgivare och Personlig tränare.

Branschrådet för hälsa bildades januari 2012 och är ett resultat av ett samarbete mellan ett antal folkhögskolor med hälsoinriktade utbildningar på minst ett år. Syftet är att tydliggöra och höja kvalitén inom folkhögskolornas hälsorelaterade utbildningar samt stärka kursdeltagarnas konkurrenskraft inom hälsobranschen.

Rådet har till uppgift att kvalitetssäkra, samordna och utfärda certifieringar inom tre områden: kostrådgivning, massage och personlig träning (PT).

Mer information hittar du här.Arbetsformer och pedagogik
De olika momenten i utbildningen sker integrerat under de tre terminerna. Detta ger synergieffekter där olika ämnen kan läsas parallellt för bästa möjliga förståelse och inlärning. Undervisningen skapar förutsättningar för kursdeltagarna att tillägna sig en helhetssyn på människan och bygger på en kombination av teori och praktik med tematiskt upplägg. Vi tillämpar ett undersökande arbetssätt, som ger utrymme för reflektion och analys av förvärvade kunskaper och erfarenheter. Kursen ger möjligheter att öva upp förmågan till analys och kritisk granskning av olika tränings-och kosttrender, dieter och forskning.

Som en röd tråd i samtliga delkurser och ämnen löper en inriktning på coachning som metod för beteendeförändring. Coachingrollen övas i olika praktiska moment med inriktning kost, fysisk aktivitet och stress samt avslutas med en individuell övning gentemot en eller flera klienter där realistiska situationer eftersträvas. Du ges goda möjligheter att utvecklas som ledare och inspiratör. Du får övning i att göra muntliga presentationer, leda grupper samt coacha individer i att utveckla sin hälsa.Utbildningen sker på heltid och lärandet bygger till stor del på den enskilde kursdeltagarens delaktighet, varför vi ställer höga krav på aktiv närvaro i utbildningen. Vi ser lärandet som en process, där kompetenta pedagoger stimulerar och utmanar kursdeltagarna och ser mötet mellan människor som en mycket viktig faktor för att lärandet förankras och fördjupas. Undervisningen betonar därför samtalet som metod för kunskaps- attityd- och beteendeförändring. Som hälsocoach krävs kunskap och förståelse kring människan, både fysiologiskt, psykologiskt och socialt. Vår ambition är att främja en individuell utveckling där kursdeltagarna utmanas att komma till insikt om sig själv och omvärlden.

Efter aktivt genomförd utbildning utfärdas ett detaljerat kursintyg.
Läs mer om intyg i kursplanen.Projektarbete och praktik
Som en del av utbildningen ingår ett eller flera projektarbeten. Dessa syftar till att kursdeltagaren ska få tillfälle att utveckla kunskaper samt få erfarenheter kring hur ett hälsoarbete i praktiken kan planeras, genomföras och utvärderas. Inom kursen ingår även praktik. Kursdeltagaren har då möjlighet att få inblick i och erfarenhet av hälsobranschen som arbetsplats.
Efter avslutad utbildning
Mest förekommande yrkesverksamhet för hälsocoacher utbildade hos oss är: gym/träningsanläggningar, spa/hälsocenter, företagshälsovård respektive eget företag.

Ekonomi
Kursen är eftergymnasial och berättigar dig till studiemedel. Undervisningen är kostnadsfri. Kostnad för obligatoriskt arbetsmaterial utgår med 2.400 kr samt en serviceavgift på 800 kr/termin. Därutöver tillkommer kostnader för kurslitteratur.

Utbildningen erbjuder utanför kurstid även massageutbildning steg 2; triggerpunkt samt steg 3; stretching. Steg 1 ingår i utbildningen, steg 2 och 3 som är frivillig mot en kostnad på cirka 2.200  kr.

Bo och äta på skolan
Vi har ett internat med ca 45 platser. Du kan välja rum med olika standard.
Läs mer om internatet och vad det kostar bo och äta.

Antagning och urval
Antagningsprocessen består av tre steg: (läs fullständig beskrivning här)
1 Krav för antagning
2 Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?
3 Rutiner för ansökan och beslut om antagning – så här går ansökan till

1. Krav för antagning
För att bli antagen behöver du uppfylla några grundläggande krav. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav. Bland annat krävs grundläggande/allmän behörighet för yrkeshögskolestudier, samt att du skickat in en komplett ansökan i tid.

2. Urvalskriterier
Skolan gör ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. I urvalet bedöms din lämplighet utifrån ett antal kriterier. (läs mer om dem här) Dessa blir kallade till intervju.

3. Så här går ansökan till:

Du gör en digital ansökan till hälsocoachutbildningen . Via den digitala ansökningsmodulen kan du skapa ett konto där en ansökan kan göras och hanteras. Din ansökan är komplett när samtliga handlingar bifogats (se nedan). Utifrån utbildningens urvalskriterier görs ett första urval. Dessa blir kallade till intervju 13 alternativt 20 maj. I början av juni får du meddelande om du är antagen.

Bilagor kan även skickas via brev eller via epost,    exp(a)munkafolkhogskola.se

• betyg som styrker utbildningens grundläggande krav (styrkta kopior)
• ett personligt brev (läs vad det ska innehåll här)
• CV
• ett foto på dig själv, passfoto eller liknande

Du kan läsa mer om antagning och urval här.

Våra samarbetspartners:

Isabell Johnsson - www.isabelljohnsson.se