Kurser

Info om ansökanKonstskolan Munka

Grundutbildning i fri konst för dig som vill dyka djupare ner i ditt personliga bilduttryck, utveckla din förmåga att arbeta självständigt och processorienterat, samtidigt som du bygger upp dina hanterverksmässiga och teoretiska kunskaper om konst.Utbildningen är mycket lämplig som förberedelse för högskolestudier inom konst, design, konsthantverk, arkitektur och för studier till bildlärare och scenograf. Vi förutsätter att du vill utveckla ditt eget förhållningssätt till bild och form och arbeta med olika konstnärliga uttryck och material, men vi kräver inga speciella förkunskaper. Samtalet om konst och om dina och andras arbeten är en mycket viktig del av undervisningen.Arbetsformer Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen är lärarledd ca 20 timmar i veckan och därutöver förutsätts att du arbetar självständigt med uppgifter och egna studier i minst samma omfattning. Alla verkstäder och ateljéer är tillgängliga även under kvällstid och helger.
Läsåret är organiserat i ämnes och temainriktade perioder. Undervisningen omfattar olika konstnärliga material och tekniker för att ge dig en bred bas och en chans att pröva ditt uttryck i olika ämnen. Vi prioriterar ett gränsöverskridande arbetssätt. Alla lärare som arbetar på Konstskolan är själva aktivt yrkesutövande konstnärer. Aktuella samtidskonstnärer och föreläsare bjuds regelbundet in till skolan.
Kurslängd 38 veckor. Kursstart 15 augusti 2018.

 Upp
Kursinnehåll Konst 1
Första året introduceras olika konstnärliga tekniker, nya arbetssätt och nya problemställningar. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på uttryck och innehåll mer än på teknik och färdighet.Kroki och teckning är grunden för ditt arbete på Konstskolan och syftar till att skärpa din förmåga att se, uppfatta och tolka verkligheten. Teckning är basen för all visuell gestaltning. I måleriundervisningen lägger vi grunden till dina studier av färgen som uttrycksmedel. Olika måleriska tekniker och material introduceras och deras bildmässiga förutsättningar undersöks.Skulptur inriktas under första året på uppgifter där olika tekniker och material som lera, gips, trä och metall prövas. Undervisningen i keramik är inriktad på lerans specifika formmässiga och tekniska egenskaper som konstnärligt uttrycksmedel. I fotografi arbetar vi med tematiska uppgifter där tekniken blir ett verktyg att utveckla bilden och undersöka fotografiets uttrycksmöjligheter.


Undervisningen i konstteori och konsthistoria är upplagd både som praktiska övningar samt föreläsningar med aktuella samtidskonstnärer och konstteoretiker som bjuds in till skolan regelbundet. Vi gör gemensamma studiebesök på gallerier och museer och minst två skolresor varje läsår en av de till utlandet.

Gemensamma diskussioner och individuella samtal är en stor och viktig del av undervisningen. Konstskolan har ett galleri där du har möjlighet att göra egna utställningar eller visa gemensamma arbeten tillsammans med dina studiekamrater.

 Upp

Kursinnehåll Konst 2
Konstskolans andra år är en förberedelse för högre studier på konsthögskola, fotohögskola, designutbildning, arkitektturstudier och scenografutbildningar men också för egen konstnärlig verksamhet.


Undervisningen bygger på tematiska uppgifter och projekt som överskrider ämnesgränserna och avgränsade kurser med gästlärare. Du får handledning individuellt och i grupp, och träning i att presentera ditt eget arbete. Frågeställningar om platsen/rummet och bilden betonas inom alla ämnen.Du får introduktionskurser i moderna konstnärliga tekniker som video, ljud, animation, screen, performance och text. Skolan har ett elevgalleri där du får göra en egen utställning och varje läsår avslutas med en gemensam examensutställning på ett galleri eller i en lokal utanför skolan.. Upp

Lokaler
Vår lokaler är moderna och funktionella. Vi har två stora gemensamma ateljéer, en för Konst 1 och en för Konst 2. Desutom har skolan två små ateléer. De två stora och de två små ateljéerna är uppdelade i individuella arbetsplatser. Vi tror mycket på att gruppen befruktar varandras arbete, det uppstår spontana samtal och möten i arbetet.Konstskolan har också ett modernt datalabb för video, digital bildbehandling och ljudredigering, ett analogt fotolabb, en välutrustad keramikverkstad, träverkstad och en gips- och lerverkstad.En viktig del av undervisningen på Konstskolan är samtalet och diskussionerna. Vi träffas och pratar i Bulgarien, ett showroom för mindre genomgångar och utställningar och varje vecka är det genomgång i Konst 2:ans galleri, Galleri K2.Ekonomi
Studier på Konstskolan berättigar dig till studiemedel på gymnasial nivå. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 6200:-/läsår för obligatoriskt arbetsmaterial (se pdf för mer information). Övrigt förbrukningsmaterial och studieresor bekostar du själv, ca 4000:-/läsår samt en serviceavgift på 1600:-/år.

Vad händer efter utbildningen
Du har stora möjligheter som elev på Konstskolan Munka att bli antagen till fortsatta studier inom konst och design både i Sverige och i utlandet. I Konst 2 jobbar du aktivt i flera veckor i början av vårterminen med att sammanställa dina arbetsprover och portfolios till de olika skolorna. I schemat ingår flera enskilda samtal med olika lärare samt diskussioner i grupp om dina arbetsprover och om dina forsatta planer och mål. I kursen ingår också förberedelser för egen konstnärlig verksamhet med kurser i utställnings och presentationsteknik.

Ansökan till Konstskolan Munka
Ansökan till läsåret 2018-2019
Kursstart 15 augusti 2018

Skicka en digital ansökan här
Ladda ner ansökningsblankett här

Ansökan och arbetsprover skall vara skolan tillhanda eller poststämplade senast den 31 maj 2018. Ansökan till Konstskolan görs enklast webbbaserat genom att skapa ett användarkonto på Folkhögskolornas Mina Sidor i SchoolSoft.
I programmet går du därefter vidare och väljer skola, läsår och HT, välj sedan utbildning, Konstskolan. Fyll i alla uppgifter och ladda upp följande dokument:

 • ett personligt brev om vem du är, varför du söker och vilka mål du har
 • ett personbevis
 • dina utbildningsbetyg/intyg
 • eventuella anställningsbetyg/intyg
 • ett foto av dig själv

 • Arbetsprover
  Förutom din ansökan ska du ladda upp 10 arbetsprover

 • Arbetsprov 1–3, teckningar
 • Arbetsprov 4–9, fria arbeten
 • Arbetsprov 10, årets uppgift: HÅR

 • samt en verkförteckning, där du ska ange titel, mått och teknik på dina arbeten. Ett arbetsprov kan bestå av flera olika bilder/delar. Sortera de bilder som hör till ett och samma arbetsprov i samma mapp. Obs max 10 mb per mapp. Dina filer ska namges och numreras så här: dittnamn_mappnr_nr. Vi godtar dessa filformat:

 • bilder: PDF, JPG
 • filmer: MOV, AVI, MPG4
 • ljud: MP3 eller WAV

 • Maxlängd för film- och ljudverk är 3 minuter.
  Det är möjligt att ändra och byta ut arbetsprover fram till sista ansökningsdatum 31/5 2018.

  Arbetsprover kan också sändas till skolan med post. Ett arbetsprov kan bestå av flera bilder. Montera gärna bilderna på kartong, en kartong per arbetsprov. Skriv namn och adress på baksidan av varje arbetsprov. Poststämplad senast den 31/5 2018. Arbetsproverna kan sändas tillbaka per post mot postförskott, ange detta i ansökningshandlingen i så fall. Inga arbetsprover får överstiga 100 x 70 cm. För inlämnade arbetsprover ansvaras ej. Prover som skall sändas tillbaka per post skickas senast under vecka 26.

  Antagningsprocess
  Vi kräver inga förkunskaper till Konst 1. Som utgångspunkt för Konstskolans antagning ligger arbetsproverna och det personliga brevet. Antagningsprocessen bygger på diskussioner kring de ansökningar som inkommit i rätt tid. Vi letar efter ambition, egensinnighet och ett djupt intresse för konst och hantverk. Några av Konstskolans andraårselever deltar aktivt i antagningsprocessen. Cirka 35 sökande kallas till en informations- och intervjudag tisdagen den 19 juni. Observera att vi betraktar den dagen som obligatorisk och att den är en del av din ansökan. Därefter gör vi den definitiva antagningen och en upprättar en reservlista.

  Frågor
  Linjeledare David Skoog   070-8455674,   david.skoog(a)munkafolkhogskola.se
  Linjeledare Maria Werger   072-5609219,   maria.werger(a)munkafolkhogskola.se