Munka Folkhögskola

Lärarassistent (EGY)


Ansökningstiden har gått ut!

Tack för alla ansökningar. Lärarassistentutbildningen är mycket eftertraktad och över 120 ansökningar har inkommit till vårens utbildning. Vi ska nu behandla samtliga ansökningar och räknar ge besked i mitten av december. Håll gärna utkik på School Soft där ni ges besked om ni blivit antagna till utbildningen.

Välkommen att söka till utbildningen med skolstart i augusti 2019. Ansökningsperioden öppnar upp i slutet av februari, mer information kommer inom kort på hemsidan.

Frekventa frågor kring ansökan och utbildningen hittar du här

Sofia Karlsson
Kursansvarig, Tfn vx 0431-43 20 10
Sofia Karlsson
Kursansvarig
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 02 99
sofia.karlsson(a)munkafolkhogskola.se
Nina Morgin Nina Morgin
Kursansvarig, Tfn vx 0431-43 20 10
Nina Morgin
Kursansvarig
Tfn vx 0431-43 20 10
direkt 072-538 02 99
nina.morgin(a)munkafolkhogskola.se
Yrkesinriktad utbildning på distans – heltid med obligatoriska träffar

Kommande: 19 01 08 - 19 12 18

Pågående: 18 01 09 - 18 12 18
Pågående: 18 08 15 - 19 06 05


Drömmer du om att jobba tillsammans med lärarna inom skolan? Vill du vara med och utveckla dagens skola? Munka folkhögskola erbjuder en yrkesutbildning till Lärarassistent!

    eftergymnasial nivå, 1år
    distans, med obligatoriska träffar
    CSN berättigad på eftergymnasial nivå
    Antagningskriterier: Grundläggande/allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
    Kostnader: kostnadsfri undervisning, men du betalar en serviceavgift på 1000 sek/läsår. Du betalar själv för din kurslitteratur.

Du…
 vill arbeta i samarbete med lärare
 brinner för arbete med barn och ungdomar
 har ett intresse för pedagogik, psykologi och sociologi
 känner att du vill bidra till att elever ska ha en god psykosocial studiemiljö
 vill få möjlighet att vara en del av framtidens skola
 vill studera på distans med datorn som kommunikationsredskap
har möjlighet att studera på heltid


Kursinnehåll
Du får fördjupade kunskaper om barn och ungdomars utveckling, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och socialpsykologi. Mellanmänskliga möten är kärnan i skolans värld, så kunskap om och förståelse för andra kulturer samt samtalsmetodik ingår i utbildningen.

Inom området pedagogik fokuserar vi på utvecklings- och lärandeteorier samt vikten av att alla lär sig på olika sätt.

Du får goda kunskaper om vikten av ett gott och främjande ledarskap och om hur grupprocesser skapas i skolans vardag. Du lär dig hur man arbetar med konflikthantering, värderingar och attityder samt hur man främjar en god psykosocial studiemiljö.

I skolans värld ingår även vissa administrativa arbetsuppgifter och kunskap om dessa. Detta, samt den svenska skolans uppbyggnad och organisation, är en del av utbildningen.

Antagningskriterier
Grundläggande/allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Kursstart
Tisdag den 8 januari 2019

Ekonomi
Studierna berättigar till studiemedel på eftergymnasial nivå. Utbildningen är kostnadsfri men du betalar en serviceavgift på 1000 kronor. Du betalar själv för din kurslitteratur.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden har gått ut. I mitten av december får du meddelande om du är antagen.

Om oss i media
Lars Fonseca, universitetslektor på Linnéuniversitetet i Tidningen Folkhögskolan:
”– Vi såg att det i media rapporterade mycket om just Munka folkhögskola, så vi kontaktade dem och bad att få besöka deras deltagare, strax innan de tog sin examen. Vi har inte gjort någon jämförelse med andra folkhögskoleutbildningar men när jag tittade på deras kursplan blev jag imponerad.”

Läs mer här om oss i media.

Frågor? Kontakta gärna kursansvariga
Nina Morgin,  nina.morgin(a)munkafolkhogskola.se,   0431 - 43 20 10, 072-538 02 99
Sofia Karlsson,  sofia.karlsson(a)munkafolkhogskola.se,  0431 - 43 20 10, 072-538 02 99