Munka Folkhögskola - lärarassistent (EGY)
           

Sveriges första lärarassistentutbildning på eftergymnasial nivå

1-årig yrkesinriktad utbildning på distansDrömmer du om att jobba tillsammans med lärarna inom skolan? Vill du vara med och utveckla dagens skola?

Ansökningstiden har gått ut!
Tack för alla ansökningar! Lärarassistentutbildningen är mycket eftertraktad och vi har fått in 150 ansökningar till vårens utbildning. På School Soft ges besked om ni blivit antagna till utbildningen.
Välkommen att söka till utbildningen med skolstart i augusti 2020. Ansökningsperioden öppnar upp i början av februari, så håll utkik på vår hemsida.


Vi erbjuder en yrkesutbildning för dig som...
 vill arbeta i samarbete med lärare
 brinner för arbete med barn och ungdomar
 har ett intresse för pedagogik, psykologi och sociologi
 känner att du vill bidra till att elever ska ha en god psykosocial studiemiljö
 vill få möjlighet att vara en del av framtidens skola
 vill studera på distans med datorn som kommunikationsredskap
har möjlighet att studera på heltid
Kursinnehåll
Innehållet i utbildningen är framtaget tillsammans med lärarutbildare, skolledare, lärare och politiker. Vi har anpassat utbildningen efter de behov som finns i skolan och vi håller utbildningen bred så att du efter avslutad kurs kan jobba i alla skolans stadier – från förskolan till vuxenutbildningen.

Eftersom att du som lärarassistent kommer att jobba med människor, både tillsammans med de lärare som du samarbetar med, och såklart eleverna, lägger vi stor vikt vid att du efter avslutad utbildning har goda kunskaper om mellanmänskliga relationer och grupprocesser.

Vi har inga delmoment som behandlar digital kompetens eller administration, utan detta bakas på olika sätt in i delmomenten. Många andra utbildningsanordnare väljer att ha med praktik, varför vi inte gör det kan du läsa om här. Däremot ingår det fältstudier under utbildningens gång, som du kan läsa mer om här. Nedan följer de olika delmoment som kursen innehåller.

Har du frågor om innehållet är du välkommen att höra av dig till oss!

• Akademiskt skrivande och studieteknik
• Samtalsmetodik
• Arbetsgruppens psykologi
• Lärmiljöer
• Socialpsykologi
• Neuropsykiatriska funktionsvariationer
• Historiskt perspektiv på pedagogik
• Ledarskap och gruppprocesser
• Barn och ungdomars utveckling
• Kulturmöten
• Skolans värdegrund
• Genuspedagogik
• Svenska skolsystemet
• Bemöta hot och våld i skolan
• Fältstudier


Arbetsmarknaden har varit mycket god för våra lärarassistenter!

Några av våra tidigare kursdeltagare berättar...

Om oss i media
Lars Fonseca, universitetslektor på Linnéuniversitetet i Tidningen Folkhögskolan:
”– Vi såg att det i media rapporterade mycket om just Munka folkhögskola, så vi kontaktade dem och bad att få besöka deras deltagare, strax innan de tog sin examen. Vi har inte gjort någon jämförelse med andra folkhögskoleutbildningar men när jag tittade på deras kursplan blev jag imponerad.”

Läs mer här om oss i media.

Frågor? Kontakta gärna kursansvarig
Nina Morgin,  nina.morgin(a)munkafolkhogskola.se,   0431 - 43 20 10, 072-538 02 99


Våra lärare
Nina Morgin - kursansvarig lärarassistent
Nina Morgin
Kursansvarig
Tel: 0431 - 43 20 10, 072-538 02 99
E-post:nina.morgin(a)munkafolkhogskola.se
Nina Saric lärare lärarassistent
Nina Saric
Lärare
Tel: 0431 - 43 20 10, 072-538 02 99
E-post:nina.saric(a)munkafolkhogskola.se
Anna-Lena Hall lärare lärarassistent
Anna-Lena Hall
Lärare
Tel: 0431 - 43 20 10, 072-538 02 99
E-post:anna-lena.hall(a)munkafolkhogskola.se