Munka folkhögskola i nordvästra Skåne
Munka Folkhögskola - lärarassistent (EGY)
           

Sveriges första lärarassistentutbildning på eftergymnasial nivå

1-årig yrkesinriktad utbildning på distans med obligatoriska närträffarAnsökan till lärarassistentutbildningen med kursstart januari 2022:Ansökan stänger: 2021-11-08 kl. 1500
Drömmer du om att jobba tillsammans med lärarna i Om skolan/Medlemskap? Vill du vara med och utveckla dagens skola?

Vi erbjuder en yrkesutbildning för dig som...
 vill arbeta i samarbete med lärare
 brinner för arbete med barn och ungdomar
 har ett intresse för pedagogik, psykologi och sociologi
 känner att du vill bidra till att elever ska ha en god psykosocial studiemiljö
 vill få möjlighet att vara en del av framtidens skola
 vill studera på distans med datorn som kommunikationsredskap
har möjlighet att studera på heltid
Kursinnehåll
Innehållet i utbildningen är framtaget tillsammans med lärarutbildare, skolledare, lärare och politiker. Vi har anpassat utbildningen efter de behov som finns i skolan och vi håller utbildningen bred så att du efter avslutad kurs kan jobba i alla skolans stadier – från förskolan till vuxenutbildningen.

Eftersom att du som lärarassistent kommer att jobba med människor, både tillsammans med de lärare som du samarbetar med, och såklart eleverna, lägger vi stor vikt vid att du efter avslutad utbildning har goda kunskaper om mellanmänskliga relationer och grupprocesser.

Vi har inga delmoment som behandlar digital kompetens eller administration, utan detta bakas på olika sätt in i delmomenten. Många andra utbildningsanordnare väljer att ha med praktik, varför vi inte gör det kan du läsa om här. Däremot ingår det fältstudier under utbildningens gång, som du kan läsa mer om här. Nedan följer de olika delmoment som kursen innehåller.

Har du frågor om innehållet är du välkommen att höra av dig till oss!

• Akademiskt skrivande och studieteknik
• Samtalsmetodik
• Arbetsgruppens psykologi
• Lärmiljöer
• Socialpsykologi
• Neuropsykiatriska funktionsvariationer
• Historiskt perspektiv på pedagogik
• Ledarskap och gruppprocesser
• Barn och ungdomars utveckling
• Kulturmöten
• Skolans värdegrund
• Genuspedagogik
• Svenska skolsystemet
• Bemöta hot och våld i skolan
• Fältstudier
• Examensarbete


Arbetsmarknaden har varit mycket god för våra lärarassistenter!

Några av våra tidigare kursdeltagare berättar...

Om oss i media
Lars Fonseca, universitetslektor på Linnéuniversitetet i Tidningen Folkhögskolan:
”– Vi såg att det i media rapporterade mycket om just Munka folkhögskola, så vi kontaktade dem och bad att få besöka deras deltagare, strax innan de tog sin examen. Vi har inte gjort någon jämförelse med andra folkhögskoleutbildningar men när jag tittade på deras kursplan blev jag imponerad.”

Läs mer här om oss i media.

Frågor om antagning eller behörighet? Kontakta gärna SYV
Annelie Jönsson,  annelie.jonsson(a)munkafolkhogskola.se,
 växel: 0431 - 43 20 10 (mån-fre 8:00-16:00)
direkt: 072-538 22 73

Frågor om utbildningen? Kontakta gärna kursansvarig
Roger Sjunner,  roger.sjunner(a)munkafolkhogskola.se,
 växel: 0431 - 43 20 10 (mån-fre 8:00-16:00)
direkt: 072-538 22 75 (mån-tor, 13:00 - 15:00)


Våra lärare
Nina Morgin
Nina Morgin
Lärare
Tel: 0431 - 43 20 10, 072-538 02 99
E-post:nina.morgin(a)munkafolkhogskola.se
Helena Åstrand lärare lärarassistent
Helena Åstrand
Lärare
Tel: 0431 - 43 20 10, 072-538 02 99
E-post:helena.astrand(a)munkafolkhogskola.se
Anna-Lena Hall lärare lärarassistent
Anna-Lena Hall
Lärare
Tel: 0431 - 43 20 10, 072-538 02 99
Direkt: 072-538 02 99
E-post:anna-lena.hall(a)munkafolkhogskola.se