Kurser
Allmän kurs
Fotoskolan Munka
Hälsocoach
Konstskolan Munka
Akademi 55+

Filialen i Perstorp

Lärarassistent
Seniorcoach
Stresspedagog

SMF & Etableringskurs
Kvällskurser
Sommarkurser

Arbetsmiljökurser

Konferenser
Boka din konferens

Ladda ner ansöknings-handlingar här

Allmän kurs

Behöver Du komplettera dina behörigheter?
Då kan du gå allmän kurs, som är ett alternativ till komvux. Vi vänder oss främst till dig som saknar fullständig gymnasieutbildning. När du läst in grundläggande behörighet, kan du söka vidare till universitet/högskola och andra högre studier.

Vårt upplägg
På Munka folkhögskola sätter vi dig och din kunskapsutveckling i centrum. Du kommer att möta engagerade, behöriga och erfarna lärare i alla ämnen. Studiegruppernas storlek gör att lärarna har tid för var och en. Lärarledda lektioner är en självklarhet hos oss. Dessutom har du en mentor som stöder dig och kontinuerligt tillsammans med dig följer upp dina studier utifrån en individuell studieplan.

Förmågan att samarbeta spelar stor roll i såväl fortsatta studier som arbetslivet. Därför får du många tillfällen att träna detta under din folkhögskoletid.

Behöver du vägledning om framtida karriär- och studieväg så har du tillgång till vår studie- och yrkesvägledare.

Inriktningar och ämnen för grundläggande behörighet
Du väljer en av våra inriktningar efter intresse och kombinerar med val av de ämnen för grundläggande behörighet och de ämnen för särskild behörighet som du behöver. Alla inriktningarna är förberedande för högre studier och väljs för ett folkhögskoleår i taget. Du arbetar i undervisningsgrupper som motsvarar din kunskapsnivå.

Våra inriktningar
pil Basinriktning - individanpassad extra studieträning med datorn som hjälpmedel, t.ex. för dig med dyslexi, extra stöd i matematik, hjälp med individuell studieplanering; kombineras med behörighetsgivande studier.
Läs mer

pil Högskoleförberedande inriktning - utveckla studieteknik och studieförmåga, träna informationssökning och källkritik, retorik och uppsatsmetodik; samarbete med universitet/högskolor i Skåne.
Läs mer

pil IT-inriktning - undervisning mestadels i projektform, där fokus är på webbutveckling eller programmering. Möjlighet att läsa behörighetsgivande kurser.
Läs mer

Ämnen för grundläggande behörighet
Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, religionskunskap och historia. Läs mer om gymnasiegemensamma ämnen.

Du kan dessutom välja vissa kurser för särskild behörighet: psykologi, mer matematik, samhällskunskap, historia och naturkunskap.Hur lär du dig bäst?
Att lära sig att lära är det viktigaste när man studerar. Därför får du lära dig att analysera din lärstil. På så sätt blir du mer effektiv i din inlärning och använder så många sinnen och lärstilar som möjligt – och dessutom blir det mycket roligare att lära sig nya saker.

Pedagogiska stödåtgärder
För dig som har läs-och skrivsvårigheter/dyslexi eller matematiksvårigheter, erbjuder vi såväl extra lärarstöd som tillgång till kompensatoriska datorstödda hjälpmedel i vår studieverkstad.

Efter genomförda studier på allmän kurs - studieomdöme
Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan den som studerar på allmän kurs få ett studieomdöme, som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Med detta studieomdöme placeras du i en särskild kvotgrupp, folkhögskolegruppen (BF), vid ansökan till högskolan. Läs mer om studieomdöme.

Behörighet och intyg
Grundläggande behörighet för högskolestudier kan du få genom att gå mellan ett till tre år på folkhögskola och inhämta kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans gymnasiegemensamma ämnen.

Särskild behörighet som krävs för utbildningar på högskolan har den som deltagit i kurs utöver grundläggande behörighet på folkhögskola och inhämtat kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans ämneskurser.Bo och äta på skolan
Vi har ett internat med ca 45 platser. Du kan välja rum med olika standard. Läs mer om internatet och vad det kostar bo och äta.

Ekonomi
Studier på allmän kurs berättigar dig till studiemedel. Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar för kurslitteratur och kopierat material, ca 2 500:- per år, beroende på vilken inriktning du väljer. Kostnader för eventuella studieresor betalar du också för, liksom en serviceavgift på 1 600:-/år.

Ansökan och antagning
Du som fyller minst 18 år under det kalenderår som studierna påbörjas är välkommen att söka. Vi har antagning både till höst- och vårtermin.

Vi har löpande antagning fram till kursstart i mån av lediga platser, men skicka in din ansökan så tidigt som möjligt för att öka dina chanser att komma in på den profil du helst vill gå. Ansök här, vill du hellre fylla i ansökningsblankett på papper hittar du den här.

Tillsammans med din ansökan ska du alltid skicka med kopia på ditt senaste skolbetyg, arbetsintyg, personbevis samt ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill studera på folkhögskola.

Du kan läsa mer om antagning och urval här.

OBS! En korrekt ifylld ansökningshandling kan vi behandla snabbt! Besked om antagning skickas ut så snart vi behandlat din ansökan.
Upp
Startsidan

Om skolan
Om skolan
Historia

Personal
Lediga tjänster
Skolans styrelse

Bo och äta på skolan
Miljöpolicy
Termins- och lovtider
Studievägledning
Dina rättigheter

Aktuellt
Meny - Matsalen

Hitta
Hitta till oss

Kontakt
Kontakta oss
Logga in på Schoolsoft

© Munka folkhögskola
Sidan uppdaterad 2018-02-15 av Adrian Dominte
   Munka Folkhögskola    0431-43 20 10