Kurser
Allmän kurs
Fotoskolan Munka
Hälsocoach
Konstskolan Munka
Akademi 55+

Filialen i Perstorp

Lärarassistent
Seniorcoach
Stresspedagog

Studiemotiv. kurs
Kvällskurser
Sommarkurser

Arbetsmiljökurser

Konferenser
Boka din konferens

Ladda ner ansöknings-handlingar här

Skolans miljöpolicy

Fastställd av styrelsen 2012-06-25

Munka folkhögskola har ett statligt uppdrag med ett tydligt syfte; att bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete). Vidare är ett av de sju verksamhetsområdena; Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.

Utifrån vårt uppdrag och den verklighet vi lever i har Munka folkhögskola formulerat följande miljöpolicy. I processen med framtagandet av miljöpolicyn har kursdeltagarna, speciellt studerande i naturkunskapsgruppen på allmän kurs, i hög grad varit engagerade.

Munka folkhögskola är en skola där miljö- och hållbarhetshänsyn är självklara i vardagen. Folkhögskolan är folkbildande i många olika frågor. Miljö/hållbarhet tillhör en av de frågor som prioriteras i arbetet.

Vår folkhögskola strävar efter att göra deltagare och personal medvetna om vikten av miljö- och utvecklingsfrågor och om vad hållbarhet innebär. Miljöhänsyn vägs in i alla beslut gällande såväl undervisning, administration som serviceavdelning med alla dess funktioner.

Genom ett systematiskt miljöarbete förebyggs eller minskas skolans samlade miljöbelastning. Munka folkhögskola arbetar för att införa ett miljöledningssystem.

Vår folkhögskolas miljö- och hållbarhetsarbete förbättras fortlöpande, samt utvärderas genom regelbundna miljörevisioner.

Folkhögskolan följer självklart tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter.

Miljöpolicyn revideras vart tredje år med början höstterminen 2015.

Har du frågor?
Välkommen att kontakta johnny.nilsson(a)munkafolkhogskola.se i skolans miljögrupp, tfn 0431-43 20 10


Upp
Startsidan

Foto ovan: Linda Alexandersson (skolans valnötsträd)

Arbetsmiljö
Arbetsmiljöhandbok

Om skolan
Om skolan
Historia

Personal
Lediga tjänster
Skolans styrelse

Bo och äta på skolan
Miljöpolicy
Termins- och lovtider
Studievägledning
Dina rättigheter

Aktuellt
Meny - Matsalen

Hitta
Hitta till oss

Kontakt
Kontakta oss
Logga in på Schoolsoft

© Munka folkhögskola
Sidan uppdaterad 2018-02-06 av Adrian Dominte
   Munka Folkhögskola    0431-43 20 10