Munka Folkhögskola

KurserSFI på Munka folkhögskola

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
يمكنك أن تقرأ معلومات عن ال اس ف ي والدورة الدراسية في مدرسة مونكا الثانوية الشعبية هنا


Om oss

Välkommen till SFI på Munka folkhögskola! Hos oss har du tillgång tillgång till datorer, eget café och erfaren personal. Studierna har varierande former och den individuella studieplanen är viktig och hjälper dig att förstå och ta ansvar för studierna. Munka folkhögskola anordnar utbildning i svenska och erbjuder alla studievägar och kurser inom SFI.

Undervisning på svenska och modersmål

Munka folkhögskola ger undervisning och stöd på deltagarnas modersmål. Våra lärare talar de vanligaste modersmålen och samtliga lärare har stor förståelse för modersmålets roll i lärandet av ett nytt språk. För personer med kort utbildningsbakgrund finns även en läs-och skrivkurs som med fördel kan kombineras med en läs och skrivkurs på modersmålet. Vi önskar att våra deltagare ska uppleva att vårt motto ”skolan där du är viktig” lever i hela verksamheten.

Anmälan

Anmälan till SFI sker på Vägledningscentrum på Lärkgatan 6 vån 2 i Ängelholm.
Tillhör du etableringen på Arbetsförmedlingen? Många studerande har etableringsstöd från Arbetsförmedlingen. Den som tillhör etableringen kan läsa SFI på heltid hos oss oberoende av studieväg och kurs. Vi har en samordnare som stödjer våra deltagare i kontakt med etableringshandläggarna på arbetsförmedlingen.

Har du frågor?
Du är välkommen att kontakta oss om du undrar något. Ring eller mejla kursansvarig Ghassan Al Hamlawi: vx 0431-43 20 10, direkt 072-538 03 09, mail: ghassan.al.hamlawi(a)munkafolkhogskola.se