Kurser
Allmän kurs
Fotoskolan Munka
Hälsocoach
Konstskolan Munka
Akademi 55+

Filialen i Perstorp

Lärarassistent
Seniorcoach
Stresspedagog

Studiemotiv. kurs
Kvällskurser
Sommarkurser

Arbetsmiljökurser

Konferenser
Boka din konferens

Ladda ner ansöknings-handlingar här

Skolans styrelse och huvudman


Skolans huvudman

Folkhögskolan ägs av Föreningen Nordvästra Skånes folkhögskola, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Både fysiska och juridiska personer kan vara medlemmar.

Föreningen har till uppgift att utveckla, organisera och genomföra folkhögskoleverksamhet. De grundläggande bestämmelserna finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

Stämman är högsta beslutande organ och hålls normalt i maj månad varje år. Alla medlemmar kallas till stämman för att delta i diskussioner och beslut. Stämman fungerar som föreningens årsmöte och väljer folkhögskolans styrelse, som ansvarar för verksamhet och ekonomi.


Skolans styrelse

Styrelsen består av sju ledamöter med förankring i de olika kommunerna inom Nordvästra Skåne. Sammantaget besitter styrelsens ledamöter bred kompetens i samhälls- och utbildningsfrågor.

Du är välkommen att kontakta styrelsens ledamöter på nedanstående e-postadresser och här finns en kort presentation av styrelsen:


Bengt Larsen - ny ordförande i skolans styrelse
Bengt Larsen
Bengt Larsen är styrelsens ordförande och har arbetat som ombudsman och kassör på IF -Metall i 38 år. Under 10 år har Bengt också varit ordförande för förbundets lokalombudsmän i hela landet. Sedan tidigt 80-tal har Bengt också varit landstingspolitiker, ordförande/ v. ordförande med ansvar för utbildning och kultur i gamla Malmöhus läns landsting och sedan sent 90 tal kommunpolitiker i Helsingborg där han varit ordförande/ v. ordförande i Stadsbyggnadsnämnden samt ledamot i kommunstyrelsen. I dag är han v. ordförande i Helsingborgs koncernstyrelse som har det övergripande ansvaret för stadens bolag. Sedan 2012 är Bengt pensionär och ägnar sig på sin fritid åt jakt och hundträning. Utbildningsfrågor har ända sedan landstingstiden varit ett stort intresse och efter att har gjort sin utbildning till ombudsman på Brunnsvik och Åkers Runö folkhögskolor är intresset för att hjälpa till och stärka folkhögskolornas ställning mycket stort. ”Jag hoppas kunna bidra, tillsammans med resten av styrelsen, till att utveckla och stärka Munkas ställning som kvalificerad utbildningsanordnare i Nv. Skåne”
Kontakt: info(a)brlkonsult.se
Upp

Kerstin Engle
Kerstin Engle
Kerstin Engle är f.d. riksdagsledamot, ledamot av riksdagens Kulturutskott och suppleant i Utrikesutskottet. Hon har dessutom lång erfarenhet av politiskt arbete på kommun- och regionnivå. Innan Kerstin blev riksdagsledamot arbetade hon på Försäkringskassan som föredragande i socialförsäkringsnämnden. Utöver utskottsfrågorna är vård- och omsorgsfrågor, förebyggande folkhälsoarbete och jämställdhetsfrågor hjärtefrågorna. Kerstin har också ett stort engagemang i internationella frågor kopplade till mänskliga rättigheter och milleniemålen.
Kontakt: kerstin(a)engle.se
Upp


Christian Nilsson
Christian Nilsson
Christian Nilsson är banktjänsteman sedan 25 år tillbaka, men är för närvarande tjänstledig för andra uppdrag. Är politiskt förtroendevald sedan 1983 och har erfarenheter från kommun, region/landsting, bolagsstyrelser och föreningar. Folkbildning, dess historia, miljö, folkhälsa och framtida utveckling finns i fokus för Christians engagemang i Munka folkhögskola. På fritiden är det operabesök (främst då på Malmöoperan), matlagning, cykling och naturpromenader som gäller.
Kontakt: christiannils(a)swipnet.se
Upp


Ingrid Thuresson
Ingrid Thuresson
Arbetar med projektledning, verksamhets- och organisationsutveckling, nätverksbyggande, mentorskap samt styrelseuppdrag. Som erfaren kompetensmäklare anlitas hon ofta för att föra samman studenter och utbildningsanordnare med näringslivet samt den offentliga och idéburna sektorn. Tidigare har hon bl a varit lärare på Munka folkhögskola, rektor för Apelrydsskolan i Båstad och VD för Norrvikens Trädgårdar.
Kontakt: in.thuresson(a)telia.com
Upp


Cecilia Håkansson
Cecilia Håkansson

Kontakt: cecilia.hakansson(a)perstorp.se
UppRobin Holmberg
Robin Holmberg

Kontakt: robin.holmberg@moderat.se
Upp


Tomas Goldbach
Tomas Goldbach

Kontakt: goldbach940(a)gmail.com
UppUpp
Startsidan

Om skolan
Om skolan
Historia

Personal
Lediga tjänster
Skolans styrelse

Bo och äta på skolan
Miljöpolicy
Termins- och lovtider
Studievägledning
Dina rättigheter

Aktuellt
Meny - Matsalen

Hitta
Hitta till oss

Kontakt
Kontakta oss
Logga in på Firstclass
Logga in på Schoolsoft

© Munka folkhögskola
Sidan uppdaterad 2017-06-15 av Adrian Dominte
   Munka Folkhögskola    0431-43 20 10