1-Mile walk test, 1-MWT

Utrustning:
En 1609m. (1 mile) lång jämn och hård bana (använd slingan runt skolområdet)
Tidtagarur, hjärtfrekvensmätare (eller manuell pulstagning)

Genomförande:
Testet innebär att deltagarna ska gå en engelsk mile, 1609m på plan mark. Deltagaren instrueras att gå sträckan så fort de kan utan att jogga eller springa. Puls och sluttid registreras med pulsklocka och tidtagarur omedelbart efter målgång. Varje persons VO2max beräknas sedan med hjälp av en nedanstående matematisk formel. Testet har även visat sig fungera på gångband.

Beräkning av skattad maximal syreupptagningsförmåga, VO2max (ml/kg × min): VO2max = 132.853 – (0.0769 × (Vikt(kg) × 2.205)) – (0.3877 × Ålder) + (6.3150 × Kön) –(3.2649 × (Sluttid i min + sek/60)) – (0.1565 × Slutpuls).

Kön: Kvinna = 0, Man = 1

Tid = Gångtid i minuter och sekunder omräknade till närmaste hundradel, (minuter + sekunder/60). Slutpuls = Hjärtfrekvens per minut vid målgång efter avverkad gångsträcka, (1609 m).

Uträkningsformulär:

: