UKK - Gångtest

Introduktion:
Testet har utvecklats vid UKK Institute i Tampere, Finland. Det är ett test där man med enkel utrustning har möjlighet att mäta konditionen på friska vuxna män och kvinnor (20-65 år) som är friska och inte har någon sjukdom eller något handikapp som hindrar snabb gång eller någon medicin som påverkar pulsen. Testet tillgodoser även tillförlitliga testresultat för överviktiga personer, rekommenderas dock inte till dem som är vältränade. Testet går relativt fort att genomföra (ca 15 minuter) och stora grupper kan testas.

Testet går ut på att testpersonen så snabbt som möjligt ska gå två kilometer.

Utrustning:
En två kilometer lång jämn och hård bana (använd slingan runt skolområdet).
Tidtagarur och hjärtfrekvensmätare (ev. manuell pulstagning).

Genomförande:
Efter några minuters uppvärmning ska testpersonen gå sträckan 2km på snabbast möjliga tid. Testpersonen skall sträva efter att gå i en så hög och jämn fart som möjligt och undvika att spurta på slutet. Tiden mäts och direkt efter målgång mäts pulsen. Resultatet(indexvärde) räknas sedan ut med en formel som tar hänsyn till individens ålder, kön, längd och vikt. Genom att skriva in testpersonens värden i nedanstående frågeformulär räknas dels ett indexvärde ut automatiskt men även ett testvärde i form av ml / min × vikt(kg) samt VO2 Max i liter / minut

Uträkningsformulär:

:

< 70 Betydligt under normalt
70-89 Något under normalt
90-110 Normalt
111-130 Något över normalt
> 130 Betydligt över normalt